AbstractsTransportation

Podvozky závodních automobilů

by Tomáš Macháček
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: historický vývoj; kola; pneumatiky; pružné média; systémy odpružení; standardní kontrolní systémy; historical evolution; wheels; tires; springing medium; suspension systems; standard control systems
Record ID: 1097336
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/1076


Abstract

Cílem této bakalářské práce je analýza současných konceptů podvozků závodních okruhových aut. V první části práce je zpracován historický vývoj, charakteristika kol a pneumatik s reprezentací dobře známých produktů. V druhé části je popsán systém odpružení, pružné média a tlumící členy. Systémy odpružení je zde rozdělen na nezávisle a polozávislé zavěšení kol a odpružení pevných náprav. Následující oddíl této práce je zaměřený na standardní kontrolní systémy, jako jsou ABS, ESC a TSC. Závěr přináší rychlé shrnutí této problematiky.; The aim of this bachelor thesis is to analyse contemporary concepts of circuit race car chassis. In the first part of the thesis, the historical evolution is described and then wheels and tires characteristic within some well-known brand products are represented. The second important part includes the suspension systems, springing medium and damping members. The suspension systems are further divided to independent and semi-independent solutions and rigid axle suspensions. The end of this thesis deals with the standard braking control systems, such as ABS, ESC and TCS. The conclusion brings the quick summary of this subject.