AbstractsEconomics

Prostředky teorie her v ekonomickém rozhodování

by Richard Šebedovský
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Teorie her; Nashovo ekvilibrium; Bayesovské Nashovo ekvilibrium; statické hry; dynamické hry; modely oligopolů; Game theory; Nash equilibrium; Bayesian Nash equilibrium; static games; dynamic games; Oligopoly models
Record ID: 1097346
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/17461


Abstract

Tato práce se zabývá současnými trendy v aplikaci teorie her k tvorbě ekonomických modelů, které se následně využívají při ekonomickém rozhodování s podporou prostředků informatiky. Práce se zejména opírá o poznatky teorie statických a dynamických her a her s dokonalými a nedokonalými informacemi. Zkoumány jsou modely týkající se sdílení zdrojů, aukcí a managementu. Pro každý z popsaných modelů je prezentována konkrétní aplikace.; This thesis deals with the present trends in application of game theory to creation of economic models, which are subsequently used in economic decision making with the support of tools of information technology. It mainly focuses on the tools of static and dynamic games and games with perfect and imperfect information. Models of resource sharing, auctions and management are under investigation. For each of the described models a concrete application is presented.