AbstractsPhysics

Využití MEMS technologií v oblasti termoelektrických generátorů

by Luděk Janák
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: MEMS; TEG; termoelektrický generátor; seebeckův jev; termoelektřina; energy harvesting; mikrosystémy.; MEMS; TEG; thermoelectric genarator; Seebeck Effect; thermoelectricity; energy harvesting; microsystems.
Record ID: 1097382
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/13921


Abstract

Práce je zaměřena na moderní oblast využití MEMS technologií v oblasti termoelektrických generátorů. Úvodem jsou diskutovány základní principy konstrukce a výroby MEMS TEG modulů. Praktická část práce sestává z ověření parametrů komerčního MEMS TEG modulu měřením a jeho simulace. Simulace je provedena pomocí MATLAB/Simulink i analytických metod. V závěru práce je na základě získaných poznatků provedeno zhodnocení využití metod „thermal energy harvesting” v oblasti letecké techniky.; This thesis is focused on the modern field of application of MEMS technology in the field of thermoelectric generators. The introductory part deals with fundamental principles of MEMS TEG construction and manufacturing. The practical part of this thesis consists of verification of commercial MEMS TEG parameters and its simulation. Simulation is carried out using MATLAB/Simulink as well as analytical methods. The conclusion deals with evaluation of use of thermal energy harvesting methods in aircraft-specific field.