AbstractsEngineering

Design of a robotic cell for hydraulic pipes moulding

by Jindřich Bartošek
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Robot; buňka; hydraulický; trubka; tvarování; Robot; cell; hydraulic; pipe; moulding
Record ID: 1097383
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/10645


Abstract

Předmětem této diplomové práce je návrh robotické buňky pro tvarování hydraulických trubek. Práce obsahuje analýzu technologie tvarování trubek a zdůvodnění potřeby automatizace celého procesu. Z návrhů jednotlivých konstrukčních uzlů byly vybrány nejvhodnější řešení a ty pak byly aplikovány při konstrukci buňky. Robotická buňka byla navržena s ohledem na bezpečnost provozu, funkčnost a jednoduchou ovladatelnost. Na závěr je vypracováno ekonomické zhodnocení projektu. K práci je přiložen návod pro ovládání, výkresová dokumentace, model buňky a výsledky simulace.; The main objective of this thesis is a design of robotic cell for hydraulic pipes moulding. This work contains an analysis of pipe moulding technology and explanation of process automation. The most appropriate solutions of the cell design nodes were selected from the concept solutions and they were applied in the cell design. The cell was projected in the light of safety of operation, functionality and simple control. The economic evaluation is worked up in the conclusion. The cell guide, drawings, model of cell and results of simulation are enclosed to the appendix.