AbstractsPhysics

Výpočet tepelných ztrát budovy a návrh vhodného systému vytápění

by Stanislav Popelka
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Teplo; tepelné čerpadlo; otopný kotel; Carnotův cyklus; tepelný zdroj.; Heat; heat pump; boiler; Carnot cycle; heat source.
Record ID: 1097458
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/39204


Abstract

Tepelné ztráty objektu jsou určující faktor pro celkovou spotřebu energie na vytápění budov a jelikož se materiály na stavbu a izolaci budovy stále inovují, jsou jak tepelné ztráty, tak i otopné zdroje neustále aktuálním tématem. Tato semestrální práce stručně seznámí čtenáře s nejrozšířenějšími otopnými zdroji – topným kotlem a tepelným čerpadlem. Dále pak zhodnotí výhody a nevýhody výše zmíněných tepelných zdrojů.; Heat losses of buildings are a determining factor for the overall energy consumption when heating the buildings. Since construction and insulation materials are being constantly innovated, both the heat losses and heat sources remain a highly relevant topic. This semester thesis briefly introduces the reader to the most widely used heat sources – a boiler and a heat pump. This is followed by the evaluation of advantages and disadvantages of these heat sources.