AbstractsComputer Science

Řízení pohybu dvoukolového robotu

by Josef Vejlupek
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: mobilní robot; inverzní kyvadlo; stavové řízení; dvoukolý robot; Mobile robot; inverted pendulum; state control; two-wheeled robot
Record ID: 1097460
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/3798


Abstract

Tato práce se zabývá návrhem a simulačním ověřením možností pro řízení pohybu dvoukolého balancujícího robotu. Obsahem práce je rovněž rešeršní studie zaměřená na již existující projekty.; The goal of this work is to design motion control of two wheeled mobile robot. Part of this work is a literature research oriented on balancig robots design in both commercial and non-commercial sector.