AbstractsTransportation

Bezpilotní systém pro leteckou konstrukční soutěž

by Matěj Malinowski
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: bezpilotní letecký systém; návrh; soutěž; bezpilotní letoun; aerodynamický; letové výkony; užitečné zatížení; Unmanned Aerial System; design; competition; Unmanned Aerial Vehicle; aerodynamic; flight performance; payload
Record ID: 1097461
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/40338


Abstract

Bakalářská práce se zabývá návrhem malého bezpilotního letounu určeného pro soutěž Air Cargo Challenge 2015. Práce je uspořádána dle postupu vývojových prací. Na prvotní koncepční návrh navazuje volba vhodného tvaru letounu a jeho profiláže. Následuje výpočet letových výkonů, maximální vzletové hmotnosti a centráže letounu. Poslední část práce se zabývá konstrukcí letounu a je provedena analýza závislosti užitečného zatížení na hustotě vzduchu.; This bachelor thesis deals with a design process of small unmanned aerial vehicle intended for Air Cargo Challenge 2015 competition. The thesis is organized according to the development process. The initial conceptual design is followed by the choice of appropriate shape of the airplane and its airfoils. Calculation of flight performance, maximum takeoff weight and aircraft balance follows. The final part of the thesis describes structure of the aircraft and prediction of the payload dependence on the air density.