AbstractsBusiness Management & Administration

Kritická analýza obchodních strategií na kapitálových trzích

by Radomír Novák
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: intradenní obchodování; trading; burza; technická analýza; e-mini; komodity; intraday trading; trading; stock exchange; technical analysis; e-mini; futures
Record ID: 1097492
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/12066


Abstract

Diplomová práce se zaměřuje na vymezení teoretické a praktické podstaty intradenního obchodování. To jest použití nástrojů technické analýzy, představení obchodních systémů, výběr brokera a aplikace poznatků a softwarové podpory při uskutečňování obchodů na termínových trzích s důrazem na podkladový nástroj – indexy. Jako o velice důležité součásti intradenního obchodování je také pojednáno o psychologii tradingu, která navzdory své zdánlivé nepodstatnosti je jednou z nejdůležitějších aspektů ziskového obchodování na reálných trzích současně s kvalitním money managementem a řízením rizika. Na základě výzkumu je vytvořen a v této práci prezentován intradenní obchodní systém určen pro ziskové obchodování na burzovních trzích – indexech, a výsledky a zkušenosti s jeho reálným nasazením na světových trzích.; The thesis focuses on the definition of theoretical and practical nature of intraday trading. That is, technical analysis tools, development of trading systems, selection of broker and application of software support and knowledge to trade in futures markets with emphasis on the underlying instrument - Indexes. As a very important part of intraday trading is also discussed the psychology of trading, which despite its apparent irrelevance is one of the most important aspect of profitable trading in real markets, together with good money and risk management.. Based on research it is developed and in this work presented the intraday trading system, designed for profitable trading on stock markets – Indices, and the results and experience with its deployment in real world markets.