AbstractsBusiness Management & Administration

Využití prostředků umělé inteligence na finančních trzích

by Jiří Miklósy
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Neuronové sítě; neuron; NARX; technické indikátory; entropie; Hurst; MATLAB; časové řady; predikce; NASDAQ; MACD; VIX; Neural network; neuron; NARX; technical indicators; entropy; Hurst; MATLAB; time series; prediction; NASDAQ; MACD; VIX
Record ID: 1097505
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/24713


Abstract

Tato práce se zabývá návrhem, realizací a optimalizací systému určenímu k obchodování na finančních trzích, konkrétně s technologickými firmami trhu NASDAQ. K tomuto účelu jsou využívány technické indicatory a hlavně neuronových sítí. Vlastní řešení je pak realizováno v prostředi MATLAB.; This master thesis deals with design, realization and optimization of a trading system which proceeds its trades on financial markets. The system focuses on stocks which fall in a technology category on NASDAQ market. In order to build this system, technical indicators and mainly neural networks are used. The solution of automated trading system is built in MATLAB environment.