AbstractsBusiness Management & Administration

Marketingová strategie firmy Nugget

by Tomáš Nehyba
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Marketing; Marketingová Strategie; Marketingový mix; SWOT analýza; Pest analýza; Marketing; Marketing Strategy; Marketing mix; SWOT analysis; PEST analysis
Record ID: 1097506
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/8199


Abstract

Předmětem této práce je analýza marketingové strategie firmy Nugget a možný návrh marketingové strategie pro následující období. V teoretické části budou popsány teoretické aspekty pro získání potřebných dat. V praktické čáti bude analyzována stávající strategie pomocí analýz SWOT, Pest a marketingového mixu. Na základě získaných poznatků a výsledků budou navrženy možnosti rozvoje marketingové strategie pro budoucí období.; Subject of this thesis is analysis of marketing strategy of Nugget Company and possible proposition of marketing strategy for next period. In theoretical part are described theoretical aspects for obtaining necessary data. In practical part are analyzed existing strategy with by means of SWOT, PEST and marketing mix analysis. With acquired information’s and results will be propone development of marketing strategy for future period.