AbstractsBusiness Management & Administration

Hodnocení finanční situace podniku

by Vladimir Serebriakov
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Finanční analýza; finanční zdraví; finanční stabilita; finanční ukazatele; výkonnost firmy; účetní výkazy; ziskovost; kritická analýza.; Financial analysis; financial health; financial indexes; productivity of company; financial statements; profitability; critical analysis.
Record ID: 1097508
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/14055


Abstract

Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace konkrétní společnosti a na rozbor vnějšího a vnitřního okolí firmy, která ovlivňují výkonnost společnosti. Cílem je navrţení opatření na základě zjištěných skutečností tak, aby se posílila finanční stabilita a celková výkonnost společnosti.; This master’s thesis focuses on evaluation of financial situation of given company and analyses external and internal company’s surroundings, which influence company’s performance and productivity. The objective is suggestions the concrete recommendations on the basis of detected facts in order to improve financial stability and performance this company.