AbstractsEngineering

Moderní metody verifikace smíšených integrovaných obvodů

by Jaroslav Hradil
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: verifikace; behaviorální modelování; wreal; assertion; mixed-signal; verification; behavioral modeling; wreal; assertion; mixed-signal
Record ID: 1097511
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/32171


Abstract

Tato diplomová práce se zabývá verifikací integrovaných obvodů pracujících ve smíšeném módu. Teoretická část práce obsahuje přehled moderních verifikačních metod a zaměřuje se zejména na „assertion based methodology“ . V praktické části práce jsou pak rozebrány popisné jazyky používané u této metody, a následně je vytvořen kód pro verifikaci bloku řídícího obvodu spínaných zdrojů.; This master thesis deals with verification methods of mixed-signal integrated circuits. Theoretical part contains summary of modern verification methods with emphasis on „assertion based methodology“ . The practical part analyses descriptive languages used in this method and a code for verification of a power supply control circuit block is created.