AbstractsComputer Science

Architektura pro globální distribuovanou SIP síť s využitím IPv4 anycastu

by Ladislav Anděl
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: SIP; Anycast; RTP proxy; IP směrování; NAT; SIP; Anycast; RTP proxy; IP Routing; NAT
Record ID: 1097517
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/16868


Abstract

Tato diplomová práce se zabývá metodami pro výběr nejbližší RTP proxy k VoIP klientům s použitím IP anycastu. RTP proxy servery jsou umístěny v síti Internetu a přeposílají RTP data pro VoIP klienty za síťovými překladači adres(NAT). Bez zeměpisně rozmístěných RTP proxy serverů a metod pro nalezení nejbližšího RTP proxy serveru by došlo ke zbytečnému poklesu kvality přenosu médialních dat a velkému zpoždení. Tento dokument navrhuje 4 metody a jejich porovnání s podrobnějšími rozbory metod s využitím DNS resolvování a přímo SIP protokolu. Tento dokument také obsahuje měření chování IP anycastu v porovnání mezi metrikami směrování a metrikami časovými. Nakonec dokumentu je také uvedena implemetace na SIP Express Router platformě.; This thesis is about using IP anycast-based methods for locating RTP proxy servers close to VoIP clients. The RTP proxy servers are hosts on the public Internet that relay RTP media between VoIP clients in a way that accomplishes traversal over Network Address Translators (NATs). Without geographically-dispersed RTP proxy servers and methods to find one in client's proximity, voice latency may be unbearably long and dramatically reduce perceived voice quality. This document proposes four methods their comparison with further design of DNS-based and SIP-based methods. It includes IP anycast measurements that provides an overview of IP anycast behaviour in terms of routing metrics and latency metrics. It also includes implementation on SIP Express Router platform.