AbstractsBiology & Animal Science

Pulzní elektromagnetické záření štěrbinových antén

by Martin Štumpf
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: časová oblast; pulsní elektromagnetické pole; štěrbinová anténa; anténní pole; Cagniard-DeHoopova technika; time-domain; pulsed electromagnetic field; slot antenna; antenna array; Cagniard-DeHoop technique
Record ID: 1097518
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/4067


Abstract

Jednoduché dvojrozměrné anténní zářiče, které slouží jako stavební bloky anténních polí, jsou analyticky analyzovány v časové oblasti. Jako hlavní nástroj pro analýzu je použita Cagniard-DeHoopova metoda. Je ukázáno, že zvolený přístup umožňuje získat přesné vzorce v časové oblasti v uzavřeném tvaru, které jasně demonstrují vliv vstupních parametrů a objasňují fyzikální podstatu pulsního elektromagnetického vyzařování. Dané numerické výsledky ilustrují důležité aspekty pulsního elektromagnetického záření v rozličných konfiguracích problémů. Získané výsledky jsou užitečné pro efektivní návrh anténních polí, které jsou buzeny pulsními signály.; Simple two-dimensional antenna radiators that serve as building blocks of antenna arrays are analyzed analytically in the time-domain. As a main tool for the analysis the Cagniard-DeHoop method is employed. It is shown that the chosen approach is capable of providing the exact and closed-form time-domain expressions that clearly demonstrate the influence of input parameters involved and elucidate physical insights into the pulsed electromagnetic field radiation behavior. Given numerical examples illustrate important features of the pulsed electromagnetic fields in diverse problem configurations. The obtained results are useful for the efficient design of antenna arrays excited by pulsed fields.