AbstractsPhysics

Výpočetní studie možností využití aktivního řízení proudu k snížení intenzity koncových vírů na křídle

by Vilém Skarolek
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: aktivní řízení proudu; trysky; koncový vír; vysoké Reynoldsovo číslo; vyfukování; snížení odporu; active flow control; jets; wingtip vortex; high Reynolds; blowing; drag reduction
Record ID: 1097522
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/17197


Abstract

V této diplomové práci byla provedena série numerických výpočtů proudění kolem křídla s aktivním řízením proudu. Výpočty jsou provedeny pro různé úhly náběhu křídla s profilem NACA 0015. Křídlo s zařízením pro aktivní řízení proudu bylo testováno v podmínkách s Machovým číslem M=0,21 a Re= 2500000. Bylo zkoušeno více možných konfigurací s cílem nalézt nejúčinější variantu, která bude zároveň stále energeticky efektivní. Vybraný přístup k aplikaci aktivního řízení na křídle se od ostatních liší. Použito je velkých ploch pro vyfukování vzduchu o nízké rychlosti a zároveň v souvislosti s tím je studována energetická účinnost. Snížení odporu a zvýšení vztlaku je dosaženo změnou řídících veličin. Při určitých specifických podmínkách je zařízení schopno při velmi vysoké energetické účinnosti dosáhnout pro všechny úhly náběhu výrazného snížení odporu, zvýšení vztlaku křídla, nebo obojího zároveň. Maximální pokles odporu křídla na malých úhlech náběhu přesahuje 40% z celkového odporu křídla a stále s dodržením energetické účinnosti.; In the present thesis, series of RANS calculations of the flow past a NACA 0015 wing at different angles of attack with active flow control have been performed. Active flow control configurations are applied on the wing's surface at a Mach number of M=0.21 and Re= 2500000. Several types and placements are examined in order to find the most powerful control configuration and energy efficient. The proposed concept in this study does not follow the conventional active control methods past wings. Large blowing surfaces and low velocity magnitudes at the slot's exits are considered and the energy efficiency is examined for a number of variants. Strategies for drag reduction and lift increase of the wing are demonstrated thoroughly by varying some of the actuation parameters. The active control when operating under some specific conditions could reach very high energy efficiency ratios at all angles of attack, while in the same time could be able to reduce significantly the total drag of the wing, increase the total lift or combine effectively those favorable effects for better flight performance. Maximum drag decrease could exceed 40% of the total drag at low angles of attack, with still positive energy income.