AbstractsBusiness Management & Administration

Analýza vybrané firmy

by Jakub Mačát
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Marketing; odbyt; průzkum trhu; makro a mikro analýza; cena; potřeby zákazníků; Marketing; sales; market research; macro-micro analysis; price; customer needs
Record ID: 1097526
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/12800


Abstract

Cílem této diplomové práce je analýza odbytu ve vybraném podniku. Na základě teoretických poznatků a koncepcí posoudit, zda vybraný podniku používá nástroje odbytové politiky správně a efektivně. Praktická část vychází z marketingového průzkumu, makroekonomických a vnitropodnikových dat, na jejichž základě jsou zjištěné skutečnosti konfrontovány se skutečností. Závěr práce je potom věnován konkrétním doporučením pro odbytovou politiku vybraného podniku.; The aim of this diploma thesis is analysis of sales policy in the selected firm. Based on theoretical knowledge and concepts assess whether the selected firm uses the tools of marketing policies correctly and efficiently. The practical part is based on survey which was done as part of this diploma thesis, macro-micro economic, internal data and the established facts which are confronted with reality. The conclusion is about the specific recommendations for the sales policy of the selected firm.