AbstractsEngineering

Výpočet oteplení elektrických točivých strojů metodou tepelných sítí

by Alice Špérová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: tepelné sítě; oteplení motorů; optimalizační metody; Levenberg-Marquardovametoda; radiální ventilační kanály; thermal network; temperature rise of an motor; optimization method; Levenberg-Marquard method; radial ventilation vents
Record ID: 1097530
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/13970


Abstract

Práce se zabývá konstrukcí a využitím tepelných sítí k simulaci oteplení elektrických motorů velkých výkonú. Po úvodu do termiky a teorie proudění je popsána konstrukce tří různých typů sítí pro odlišné ventilační schémata motoru. Dále jsou popsány optimalizační metody a jejich možnosti k tepelné optimalizaci motorů. Je vybrána a vysvělena Marquard-Levenbergova metoda a na konkrétním případě je vysvětleno její použití a výhody pro optimalizaci chlazení elektrického motoru. V závěru se práce zabývá také citlivostí teplotních sití na jednotlivé vstupní parametry, porovnáním simulací s měřenými výsledky a také vlivem teplotních závislosti jenotlivých prvků sítě.; The work deals with construction and usage of thermal networks to simulate the temperature rise in electrical motors of high power. After the introduction into heat transfer and flow theory, the construction of three different thermal networks is explained. Further the work handles different optimization methods and their usage for thermal optimization of electrical motors. The Levenberg-Marquard method is chosen and on the example is explained the procedure and an advantage against other methods for optimizing electrical motors. In the conclusion the thesis points out the most important input parameters of the thermal networks and their general sensitivity. It compares the results of the simulation with the results of tests obtained in test field. Another point of concern is the thermal dependence of various elements in the network.