AbstractsEngineering

Experimentální porovnání smykových vlastností kompozitů měřených metodami ASTM

by Tomáš Ponížil
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Kompozitní materiály; smyk ve vrstvě; smyk mezi vrstvami; smykový modul pružnosti; smykové vlastnosti; smyková pevnost; digitální měření 3D deformací; Aramis  ; Composite materials; in-plane shear; interlaminar shear; shear modulus; shear properties; shear strength; shear testing; digital image correlation; Aramis
Record ID: 1097533
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/39497


Abstract

Přesné určení konstitutivních smykových závislostí napětí na deformacích je základem pro pochopení chování anizotropního kompozitního materiálu. Bylo vyvinuto mnoho zkoušek smykových vlastností kompozitních materiálu. Jelikož vyvolání čisté smykové napjatosti je složité, tento stav je vyvolán pouze některými z nich. V této práci je ověřeno použití systému Aramis k vyhodnocení průběhu smykového přetvoření a následnému výpočtu konstitutivních smykových vlastností při provedení jednoduché zkoušky ohybem krátkého nosníku. Tyto výsledky jsou dále porovnány se zkouškou podle Nicolae Iosipesca.; Accurate shear stress-strain constitutive properties assessment of composite materials is essential for understanding the anisotropic material behaviour. Many test methods for assessment of the shear properties were developed. Because obtaining pure shear state in composites is difficult, it is provided only by few test methods. Use of digital image correlation as instrument for full field strain assessment to obtain constitutive shear properties from simple short beam shear test method is verified in this thesis. Results of this method are further compared to V-notched beam (Iosipescu) shear test.