AbstractsBiology & Animal Science

Automatizované stanovení fotokatalytické aktivity samočisticích povrchů pomocí indikátorových inkoustů

by Jana Bednárková
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Oxid titaničitý; fotokatalýza; indikátorový inkoust; rychlost degradace; Titanium dioxide; photocatalysis; indicator ink; degradation rate
Record ID: 1097534
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/38474


Abstract

Tato diplomová práce se zabývá testováním vhodných indikátorových inkoustů k ohodnocení fotokatalytické aktivity. V teoretické části jsem studovala literaturu související s možnostmi stanovování fotokatalytické aktivity a zaměřila se také na kinetiku, kterou je zmíněnou fotokatalýzu možné ohodnotit. V experimentální části jsem mnou vybraná barviva natiskla na skleněný substrát obsahující vrstvu oxidu titaničitého a následně je otestovala. Došlo také k úpravě aparatury, aby bylo možné měřit větší škálu barev. Po otestování a vybrání vhodných barviv jsem se pokusila o optimalizaci podmínek tisku. Nakonec jsem optimalizovala i samotnou aparaturu.; This diploma thesis deals with testing of suitable indicator ink for photocatalytic evaluation. In the theoretical part I reviewed the indicator inks that are used for photocatalytic assesment and the kinetics that could describe the dye degradation. In experimental part, several dyes were selected, printed on glass substrate with photocatalytic layer and tested. The apparatus was adjusted for testing of inks of various colors. After selection of the proper indicator inks, I tried to optimize the printing conditions to obtain a better layer structure. Finally I focused on apparatus optimization.