AbstractsBusiness Management & Administration

Malé a střední podniky v Sýrii: Analýza - Management - Dovoz a Vývoz.

by Fabian Khateb
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Malé a střední podniky SME; Investování v Sýrii; Syrsko - Český dovoz a vývoz; Small and Medium Sized Enterprises SME; Investment in Syria; Syrian-Czech Import-Export
Record ID: 1097535
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/2613


Abstract

Tato disertacni prace je venovana tematu malych a strednich podniku v Syrii: Analyza - Management - Dovoz a Vyvoz. Syrsky trh je mezinarodnimu obchodovani pomerne otevreny. Obchodni smlouvy byly podepsany jiz s nekolika zememi. V rijnu 2004 Syrie podepsala take smlouvu o spolupraci s evropskou unii. Tato prace popisuje a analyzuje male a stredni podniky v Syrii pro pot.eby mezinarodniho obchodu i Syrskeho trhu. Ziskane vysledky jsou zpracovany a na jejich zaklade jsou stanovena doporuceni pro firmy hodlajici dovazet ci vyvazet do /ze Syrie.; This dissertation is devoted to “Small and Medium Sized Enterprises (SME) in Syria: Analysing - Management - Import Export” for doctoral study program at Faculty of Business and Management. Syrian market is quite open to international trade. Free-trade agreements have been signed with many countries. Syria also signed an Association Agreement with the EU in October 2004. This work describes and analyses the small and medium sized Syrian Enterprises for international trade and the Syrian market as well. The obtained results will be discussed and on the basis of it recommendation for the companies planning to import export goods from / to Syria will be stated.