AbstractsAstronomy & Space Science

Internet a sociální sítě jako nástroje pro současné marketingové kampaně

by Lukáš Křenek
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Internet; sociální sítě; marketingová kampaň; key success factory; Internet; social network; marketing campaigns; key success factors
Record ID: 1097537
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/8089


Abstract

Záměrem této práce je analyzovat nové praktiky používané při plánování marketingových kampaní. Zřetel je dán zejména na použití internetu a sociálních sítí, které zaznamenávají v posledních letech značný růst počtu uživatelů. Navíc například oproti televizním kampaním, náklady na ně jsou podstatně nižší. Jak si na tom tedy stojí internetové kampaně a je vůbec internetová kampaň úspěšná? Tato otázka je jedním z hlavních témat, kterými se bude práce zabývat. Další částí bude analýza význačných a originálních kampaní, které přispěli k dalšímu vývoji užívání nových médií.; The goal of this paper is to analyze new practices utilized for the planning of marketing campaigns. It is focused on the usage of internet and related social networks, which have significant growth of number of users in recent years. Moreover, compared to television campaigns for example, their costs are substantially lower. How do the internet campaigns stand with and are they genuinely successful? This is one of the fundamental questions, which is going to be discussed in the thesis. Furthermore, there will be analysis of distinguished and original campaigns which contributed to the development of new media utilization.