AbstractsBiology & Animal Science

Simulace kombinace dvou kniplů Active Side Stick a algoritmus potlačení pilotem indukovaných oscilací

by Filip Vadlejch
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: aktivní postranní řídicí páka; knipl; aktivní silová zpětná vazba; fly-by-wire; pilotem indukované oscilace; MATLAB Simulink; Honeywell; active side stick; pilot stick; active force feedback; fly-by-wire; pilot-induced oscillations; MATLAB Simulink; Honeywell
Record ID: 1097545
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/9915


Abstract

Diplomová práce se zabývá představením, popisem a vytvořením modelu postranní řídicí páky pilota s aktivní silovou zpětnou vazbou firmy Honeywell International Inc. v prostředí MATLAB Simulink. Dále pak představením problému pilotem indukovaných oscilací a možnostmi jejich předcházení, detekce a potlačení. Model řídicí páky se silovou zpětnou vazbou je použit pro potlačení detekovaných oscilací v simulaci letounu.; Diploma thesis is to present, describe and develop a MATLAB Simulink model of an active side stick controller by Honeywell International Inc. company. Second part of thesis deals with pilot-induced oscillation phenomena and methods to prevent, detect and suppress them. Active force feedback equipped side stick model is used to suppress oscillations detected during aircraft simulation.