AbstractsEngineering

Multimediální sítě v automobilech

by Petr Knopp
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: multimediální síť; automobilový; CAN; MOST; IDB1394; APIX; optické vlákno; multimedia networks; automotive; performance requirements; vehicle; CAN; MOST; IDB1394; APIX; optical fiber
Record ID: 1097550
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/10967


Abstract

Moderní elektronika se stává nezbytnou součástí dnešních automobilů. Dynamicky se rozvíjející informační a telematické služby nacházejí široké uplatnění v automobilovém prostředí. Moderní aplikace vyžadují přenos velkého množství dat, což jim zajišťují dnešní komunikační protokoly. Cílem mé diplomové práce je analýza a návrh implementace multimediálních sítí do automobilů. Jednotlivé návrhy jsou charakterizovány a srovnány podle požadavků, kterým jsou v automobilovém prostředí vystaveny. Navržené topologie využívají nejen dnes používané technologie, ale jsou zde i návrhy, které nebyly dosud v automobilovém prostředí použity. Jednotlivé návrhy jsou srovnány a vyhodnoceny z pohledu automobilového výrobce.; Automotive manufacturers face interesting challenges as electronic devices are becoming essential in modern vehicles. One of the most rapidly growing domains is infotainment and telematics, where applications require a large amount of data to be transmitted on-board and also exchanged with the external world. This thesis is intended to analyze possible implementations of multimedia networks in vehicles, in relation to various aspects and features in this area. Based on various requirements different multimedia networks are proposed and studied, making a comparison between them with regards to a number of criteria. A broad approach during the investigation of the multimedia protocols is chosen in order to enlarge the area of used technology. The comparison gives an insight into the particular proposed solutions from the automotive industry’s point of view. Based on the comparison of the proposals a suitable multimedia network can be chosen.