AbstractsPhysics

Jasové skenování svítidel a světelných zdrojů

by Ondřej Ševčík
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: svítivost; křivky svítivosti; goniofotometr; jasový analyzátor; digitální zrcadlovka; jasové skenování svítidel; ; luminance; luminance curves; goniophotometer; brightness analyzer; DSLR Camera; luminance lights scanning;
Record ID: 1097555
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/20882


Abstract

Práce se zabývá měřením křivek svítivosti světelných zdrojů a svítidel konvenčními a nekonvenčními metodami. Úvodní část práce je věnována popisu zrakového systému a základních fotometrických veličin. Hlavní teoretická část je zaměřena na popis současných metod měření křivek svítivosti a nových metod měření pomocí jasového analyzátoru. Současně jsou pro jednotlivé metody uvedeny zdroje nejistot, které ovlivňují výsledky měření. Těžiště práce spočívá v návrhu metodiky měření křivek svítivosti z jasových skenů svítidla a následném ověření tohoto postupu vlastním měřením. Dále bylo provedeno srovnání naměřených výsledků navrženým postupem, s výsledky konvenčního měření na goniofotometru s luxmetrem.; The work deals with the measurement of luminance curves of light sources using conventional and unconventional methods. The introductory part is devoted to the description of the visual system and basic photometric quantities. The main theoretical part is focused on the description of current methods of luminance curves measurement and new methods using the luminance analyzer. The uncertainty sources affecting the results are listed for each method at the same time. The thesis focuses on design of methodology of measuring luminance curves using brightness scans of light source and subsequent verification of the measurement procedure. Furthermore, a comparison of the results, obtained by the proposed procedure and the results of conventional goniophotometer with luxmeter measurements, was made.