AbstractsComputer Science

Augmented reality applications in embedded navigation devices

by Martin Jaroš
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Rozšířená realita; satelitní navigace; inerciální měřící jednotka; Augmented reality; satellite navigation; inertial measurement unit
Record ID: 1097557
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/32779


Abstract

Tato práce se zabývá aplikací rozšířené reality v oblasti navigačních zařízení. Popisuje možnosti zpracování videa za účelem projekce virtuální scény pomocí dat získaných satelitním a inerciálním navigačním sybsystémem. Práce klade důraz na využití moderních hardwarových prostředků pro zpracování videa v mikroprocesorech pomocí grafických akcelerátorů. Součástí je návrh aplikace a realizace prototypu.; This work deals with application of augmented reality in navigation devices. It describes possibilities of video processing, rendering a virtual scene by using data measured by satellite and inertial navigation subsystems. Special care is taken into account for use of modern graphic accelerator hardware available in microprocessors. Design of the application is supplemented with prototype realization.