AbstractsEngineering

Design kapotáže studentské formule

by Jiří Malík
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Formula SAE; Formula Student; kompozitní materiály; aerodynamický paket; Formula SAE; Formula Student; composite materials; aerodynamic package
Record ID: 1097570
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/33074


Abstract

Diplomová práce pojednává o návrhu kapotáže vozidla Formula Student. Vozy této kategorie se každoročně učástní série mezinárodních závodů všech zůčastněných studentských týmů. Úroveň návrhu se posuzuje jak v dynamických tak ve statických disciplínách. Tato práce popisuje proces návrhu tří koncepčních variant společně s rozpracováním finální varianty pro fázi výroby. Navíc je zde prezentován koncept obsahující aerodynamický paket, který slouží jako výhledová studie možného vývoje vozidla.; The master's thesis deals with a design of a bodywork of a Formula Student vehicle. The vehicles of every participating student team are taking part in an annual series of international events. Quality of the design is tested by both dynamic and static events. The thesis describes a process of the design of three concepts along with a further development of a final variant for a production stage. In addition it presents a concept with an aerodynamic package that could show a possible development of the design of the vehicle.