AbstractsPolitical Science

Financování projektu z fondů EU

by Veronika Alexová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Regionální politika; financování; dotace; operační program; projektová žádost; investiční projekt; školicí centrum.; Regional policy; financing; grant; operating programme; project application; investment project; training centre.
Record ID: 1097571
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/6128


Abstract

Diplomová práce se zabývá projektem s potenciálem získat grant ze strukturálních fondů EU. Předmětem projektu je založení školicího střediska, které je určeno především pro vlastní zaměstnance firmy působící v oboru výroby a prodeje optických korečních pomůcek a přístrojů. Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout projekt, který řeší současné potřeby firmy a zároveň splňuje všechny požadavky relevantního operačního programu. Obsah práce je zaměřen na úspěšné podání plné projektové žádosti tak, aby projekt získal podporu z Evropských fondů.; The thesis deals with a project with prospects of obtaining a grant from the structural funds of the EU. The subject-matter of the project lies in establishment of a training centre, which is primarily designed for education of own employees of the establishing company operating in the field of manufacturing and sale of optical corrective aids. The main aim of the thesis is to design a project, which fully meets current needs of the company and at the same time fulfils all requirements of relevant operational programme. The content of the thesis is focused on successful submission of full project application so that the financial aid from the EU is likely to be obtained.