AbstractsEngineering

Měření a zpracování signálů pyroelektrických senzorů

by Alexandr Knápek
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: detekce plamene; pyroelektrický snímač; litium tantalát; pyrometrický čip; lokalizace ohně; flame detection; pyroelectric sensor; lithium tantalate; pyrometric chip; fire localization
Record ID: 1097579
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/18879


Abstract

Práce se zabývá fyzikálními vlastnostmi pyroelektrických senzorů a jejich praktickým využitím. Součástí práce je návrh a realizace měřící aparatury, jež bude využita k měření fyzikálních vlastností senzorů. Pro měření signálů pyroelektrického senzoru bude navržen nízkošumový zesilovač. Součástí práce je také návrh a realizace algoritmu pro lokalizaci infračerveného zdroje záření (plamene) v prostoru, na základě vyhodnoceného analogového signálu.; The thesis analyzes the physical properties of the pyroelectric sensors and its practical use. Essential part of the work is the design and realization of the measuring set-up, which is used for the measurements of the sensors physical properties. With this workbench, main parameters of the pyroelectric sensors have been obtained. The second part of the work deals with a low noise preamplifier designing. This device was designed for the pyroelectric sensor signal measurements. The amplifier is designed to be used for a low noise, wide band measuring. During the process of amplifier designing, all the noise components have been investigated separately, using operational amplifiers models. The objective of the last part of this work is to develop the system, which would be able to localize an infrared (IR) emitting source located somewhere in the space between the installed pyroelectric sensors. For this purpose, classical localization methods could be used as well as the artificial neural networks (ANN), which are becoming still more popular these days. The system is able to detect the exact placement of the IR radiation source.