AbstractsBiology & Animal Science

Příprava vícevrstevných struktur pomocí elektrodepozice v šablonách

by Tomáš Lednický
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: anodizace; electrochemická depozice; nanodráty; polyanilín; porézní anodická alumina; zlato; anodization; electrochemical deposition; nanowire; gold; polyaniline; porous anodic alumina
Record ID: 1097582
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/33357


Abstract

Tato diplomová práce je zaměřená na výrobu Au-PANI-Au nanodrátů. Prezentovaná výroba nanodrátů je založená na elektrochemické depozici různých kovů a polymerizaci polyanilínu do porézních šablon z porézní anodické aluminy připravených anodizací hliníku. Teoretická část pojednává o základech elektrochémie a porézní anodické aluminy.; This diploma thesis is focused on the fabrication of Au-PANI-Au nanowires. The fabrication of nanowires based on the electrochemical deposition of various metal and polymerization of polyaniline within porous templates is presented. Preparation of porous anodic alumina templates by the anodization of aluminium is described in detail. The theoretical part covers the basics of the electrochemistry and it provides a broad overview of the porous anodic alumina.