AbstractsBusiness Management & Administration

Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

by Hana Hradílková
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Finanční analýza; finanční ukazatele; rentabilita; likvidita; aktivita; zadluženost; Financial analysis; financial ratios; profitability; liquidity; activity; insolvency
Record ID: 1097636
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/2978


Abstract

Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti VODNÍ DÍLA-TBD a.s. s využitím vybraných metod finanční analýzy v období let 2004-2008. Práce navrhuje možná řešení a opatření vedoucích ke zlepšení finanční situace této společnosti v následujících letech.; The diploma thesis evaluates the financial situation of company VODNÍ DÍLA-TBD Inc. with use of selected methods of financial analysis during the period 2004-2008. The thesis proposes possible solutions and measures to improve the financial situation of this company in coming years.