AbstractsBusiness Management & Administration

Nastavení a reorganizace firemní strategie

by Michal Ševčík
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: průzkum trhu; strategie podniku; strategie řízení vztahu se zákazníky; strategický management; konkurenční výhoda; market research; business strategy; customer relationship strategy; strategic management; competitive advantage
Record ID: 1097644
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/6614


Abstract

Diplomová práce představuje konkrétní společnost z oblasti fitness, analyzuje její mikro a makrookolí a dynamiku daného průmyslu. Zaměřuje se na možnost aplikace strategie zahraničního partnera na místní trh včetně analýzy strategie řízení vztahů se zákazníky. Obsažená data získaná průzkumem trhu poslouží jako základ pro danou strategii.; The thesis introduces a specific fitness industry company, analyzes its micro and macro-environment and the dynamics of the industry. It is focused on the potential application of a foreign partner’s strategy on the domestic market including the customer relationship management strategy. Conducted market research provides data for the basis of the strategy in question