AbstractsEngineering

Ztráty ve vysokonapěťových transformátorech proudu

by Denisa Procházková
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: přístrojový transformátor proudu; princip činnosti transformátoru; feromagnetické materiály; ztráty v transformátoru; ztráty v železe; ztráty v mědi; měření ztrát v přístrojovém transformátoru proudu; current transformer; transformer principle of operation; ferromagnetic materials; losses in transformer; core loss; copper loss; current transformer losses measurement
Record ID: 1097648
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/39903


Abstract

Tato bakalářská práce umožňuje nahlédnout do problematiky ztrát u přístrojových transformátorů proudu vysokého napětí. Přístrojové transformátory proudu představují velmi důležitou součást elektrických zařízení, slouží k transformování měřených proudů na standardní hodnoty, které měřicí a jistící přístroje mohou zpracovat. Je důležité, aby tyto proudy byly převáděny s co nejvyšší přesností. Teoretická část práce se zaměřuje na popis přístrojových transformátorů proudu a analýzu jednotlivých ztrát u transformátoru. Praktická část je obsažena v deváté kapitole, má za cíl ověřit teoretické poznatky práce a popisuje laboratorní měření.; The bachelor’s thesis is intended to provide insight into the current transformer losses phenomenon. Current instrument transformers represent very important part of electrical systems, they are used to transform measured currents to standard values that measuring and protection devices can handle. It is important to transform these currents with the highest accuracy. The theoretical part is focused on the description of the current instrument transformers and particularly on the transformer losses analysis. The practical part included in the ninth chapter describes laboratory measurement and aims to verify the theoretical knowledge.