AbstractsChemistry

Termo-oxidační stabilita směsí rostlinných olejů

by Barbora Kovačíková
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: směsi olejů; diferenční kompenzační kalorimetrie; termogravimetrie; stabilita; oil mixtures; thermal analysis; differential scanning calorimetry; thermogravimetry; stability
Record ID: 1097699
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/945


Abstract

Rostlinné oleje se používají v mnoha odvětvích chemického průmyslu. V průběhu zpracování konkrétního produktu, ve kterém jsou rostlinné oleje použity, dochází často ke zvyšování teploty. Vyšší teplota urychluje průběh auto-oxidace což negativně ovlivňuje stabilitu olejů nebo výrobků z nich připravených. Mezidruhové mísení olejů je poměrně častým jevem jak při samotné výrobě tak i ve finálním výrobku. Cílem této práce bylo stanovit termo-oxidační stabilitu šesti čistých rostlinných olejů a jejich binárních směsí. První část práce zkoumá oleje a připravené směsi pomocí metody diferenciální kompenzační kalorimetrie. Tato metoda umožnila pochopení vztahů mezi termo-oxidačním chováním olejů a jejich směsmi pomocí stanovení teplot degradace. Přímá souvislost mezi obsahem mastných kyselin a stabilitou byla prokázána pouze zčásti, stejně tak jako původní předpoklad, že přídavek stabilnějšího olej zvýší stabilitu oleje méně stabilního. V několika případech docházelo dokonce ke snížení stability pod teplotu degradace obou čistých olejů. Ve druhé části byl zjišťován mechanismus pro-oxidační fáze vedoucí k degradaci olejů pomocí termogravimetrie, která ukázala přírůstek hmotnosti ve vzorcích oleje způsobeného absorpcí kyslíku a tvorbou peroxidů předcházející degradaci. V tomto případě již bylo možné pozorovat jistou souvislost mezi obsahem mastných kyselin a vzrůstem hmotnosti, pouze však jen pro čisté oleje. Ani v tomto případě nebyla prokázána aditivita vlastností způsobujících stabilitu směsí rostlinných olejů.; Vegetable oils are used in many branches of chemical industry. The processing of a product containing vegetable oil is frequently carried out under elevated temperatures. Higher temperature accelerates the auto-oxidation process which causes lower stability of oils or oil-containing products. Blending of different kinds of vegetable oils is a common procedure during their processing as well as in the production of various materials. The main goal of this work was to determine the thermo-oxidative stability of six pure oils and their respective binary mixtures. First part deals with stabilities of oils and their mixtures using differential scanning calorimetry. By means of degradation temperatures the relationship between thermo-oxidative behavior of oils and their mixtures was elucidated. It was shown that fatty acids content has only a minor influence on the oils stability. Furthermore, previous presumption that stable oil can increase the stability of less stable oil was not proved either. In some cases, the stability of prepared mixture was lower than stability of original oils. In the second part of this thesis, using thermogravimetry, the mechanism of pre-oxidation phase causing oil degradation was investigated. This technique showed the mass gain in oil samples caused by oxygen uptake and production of peroxides preceding the degradation. In this measurement any connection between fatty acid composition and mass gain was observed, nevertheless only for pure oils. Again, the additivity of properties causing the…