AbstractsBusiness Management & Administration

Strategie vstupu produktu "A" na Český a Slovenský trh

by Martin Kolek
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: NPV; strategie vstupu na trh; farmaceutický průmysl; ROI; bod zvratu; NPV; market entry strategy; pharmaceutical industry; ROI; Breakeven point
Record ID: 1097708
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/6633


Abstract

Cílem této práce je vypracovat strategii vstupu produktu "A" farmaceutické společnosti "F" na český a slovenský trh. V této práci je tato strategie analyzována a hodnocena pomocí metody NPV (Net Present Value) a dalších metod. Na základě tohoto hodnocení je strategie vybrána. První kapitola zahrnuje teoretická východiska jednotlivých metod použitých pro účely této práce. Je zde zejména osvětlena metoda NPV a metody vhodné pro analýzu relevantních trhů, společnosti "F" produktu "A". Ve druhé kapitole je provedena analýza trhu České a Slovenské republiky a také analýza společnosti "F" a produktu "A". Tyto analýzy zahrnují jak vnitřní tak vnější potenciál společnosti i produktu. V závěrečné kapitole je vypracována navrhovaná strategie vstupu pro produkt 'A', jež je poté ekonomicky hodnoceny pomocí modelu NPV a dalších modelů.; The purpose of this dissertation is to elaborate a specific market entry strategy of a product "A" manufactured by company "F". This market entry strategy is then analysed and evaluated by NPV (Net Present Value) method and others. Based on this evaluation the strategy is then selected. The first chapter covers theoretical and methodological background of methods used for the purpose of this paper. Mostly the NPV method is introduced followed by methods suitable for relevant markets, company "F" and its product "A" analysis. In the second chapter the Czech and Slovak market analyses are elaborated accompanied by the analysis of company "F" and its product "A". These cover both the internal and external potential of the company and its product. The last chapter analyses the elaborated market entry strategy of a product "A" accompanied by the economic evaluation using the NPV method and other methods.