AbstractsComputer Science

Virtuální laboratoř na bázi JAVA a LABVIEW

by Marek Bugla
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Remote laboratory; Remote panel; IEEE-488; Insulating materials; Experimentation; Electrometer; Pico-current measurements; Data Acquisition; LabVIEW; Keithley; Remote laboratory; Remote panel; IEEE-488; Insulating materials; Experimentation; Electrometer; Pico-current measurements; Data Acquisition; LabVIEW; Keithley
Record ID: 1097715
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/18834


Abstract

Dielektrické materiály jsou použivány v elektronice i v elektrotechnice. Jako jejich základní vlastnost může považovat změnu jejich charakteristik během jejich životnosti. Změny jsou způsobeny namáhaním materiálu vyvolané elektrickými či teplotími vlivy. Možnost jak určit průběh jejich charakteristik v závislosti na čase je měření proudu během aplikování elektrického napětí na materiál. Tyto experimenty vědci z LEMD provaděli ručně, tento postup ale není přílíš učinný pro vysokofrekvenční signály nebo pro experimenty s dlouhou periodou. Hlavním cílem této práce bylo vytvořit aplikaci v LabVIEW k ovládaní měřícího přístroje Keithley (generátor napětí) a k automatickému získavání měřených hodnot v pikoampérech. Tato aplikace nabízí uživateli různé funkce: - Zadání vystupního napětí. - Vyběr typu průběhu. - Definování délky periody. - Ovládaní přístroje. - Měření proudu, ukládaní dat do souboru vhodného pro jiné aplikace (textový soubor). - Analýzu naměřených dat.; Insulating materials are used in many electric and electronic applications. Their characteristics change during their lifetime, in function of external stresses, like electrical or thermal stimulations. To characterize them and determinate the evolution of their characteristics with time, one possible way is measuring the current when you apply an electrical field through the material. In the LEMD (Laboratory of Electrostatic and Dielectric Materials), this experimentation was made manually, but it was not very efficient for high-speed signals, or for long time experimentations. The main subject of this work was to develop an application, using LabVIEW software, to operate electrometer Keithley (voltage generator), and to acquire automatically Pico-current measurements. This application offering to user different functions: - Entering output voltage. - Choosing type of running. - Defining long of period. - Driving instrument. - Acquiring current measurements, treats data and save them in a file readable by other software (text file). - Analyzing measured data.