AbstractsPsychology

Dynamika spotu u obrazů 2D elektroforetických gelů

by Lenka Polášková
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: elektroforéza; zpracování obrazu; dynamika spotu; electrophoresis; image processing; spot dynamics
Record ID: 1097718
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/33257


Abstract

Práce shrnuje faktory a parametry, které ovlivňují výsledky 2D elektroforézy, se zaměřením na zpracování obrazu jako jeden ze způsobů snížení nesprávné interpretace jejích výstupů. Proces zpracování obrazu využívá jako zdroj dat především obrazů z opakovaných provedení téhož pokusu, neboli víceplik. Pomocí analýzy obrazů víceplik je možno pozorovat nebo korigovat změny jednoho pokusu a také porovnávat je s výstupy jiných pokusů. Cílem práce je poskytnout podporu specialistovi, který má na starosti popsat vlastnosti struktur nacházejících se v elektroforetických obrazech.; The text briefly describes factors and parameters which influence the results of 2D electrophoresis focusing on image processing as one manner to reduce incorrect interpretation of its outputs. As dataset, image processing performance uses images from repeated execution of one experiment also known as multiplicates. Using multiplicates analysis it is possible to observe or lower the changes of one experiment and to compare them with outputs of other experiments. The aim of this work is to provide support for specialist who takes care about describing the character patterns located in electrophoretic images.