AbstractsChemistry

Koloidní vlastnosti hyaluronových solů

by Jitka Krouská
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: kyselina hyaluronová; hyaluronan; tensiometrie; kroužek Du Noüy; solubilizace; hyaluronic acid; hyaluronan; tensiometry; Du Noüy ring; solubilization
Record ID: 1097719
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/12924


Abstract

Předmětem této práce bylo popsat agregační vlastnosti kyseliny hyaluronové (HA) a jejích hydrofobně modifikovaných derivátů. Za tímto účelem byly připraveny vodné roztoky kyseliny a dvou derivátů, lišící se stupněm substituce a druhem anorganické soli jako prostředím. Koncentrační řady čisté kyseliny hyaluronové a jejích derivátů byly studovány dvěma metodami, tensiometricky a spektrometricky. Povrchové vlastnosti roztoků byly měřeny s použitím kroužku Du Noüy. Zkoumáno bylo také solubilizační chování ve vodě a v chloridu sodném pomocí dvou sond: Coomassie brilantní modři a sudanu III. Amfifilní deriváty hyaluronanu mohou skutečně tvořit hydrofobní agregáty v roztoku a adsorbovat se na rozhraní vzduch–voda. Tato vlastnost je důležitá v souvislosti s transportními systémy léčiv, protože právě hydrofobní domény agregátů hyaluronanu mohou být použity jako nosiče hydrofobních léčiv. Byly zjištěny kritické agregační koncentrace roztoků derivátů hyaluronanu (tensiometricky a spektrometricky), které odpovídají právě těm koncentracím, při kterých vznikají hydrofobní domény.; The objective of this thesis was to describe aggregation properties of hyaluronic acid (HA) and its hydrophobically modified derivates. For this purpose, two HA derivates in aqueous solutions differing in degree of substitution and anorganic salt environment were prepared. The concentration series of pure HA and its derivates were studied by two methods, tensiometry and spectrophotometry. The surface properties were measured with Du Noüy ring. The solubilization behaviour in water and sodium chloride media was also investigated with the probes, the Coomassie Brilliant Blue and Sudan III dyes. The result is that the amphiphilic HA derivates may indeed establish hydrophobic associations in bulk solution while adsorbing at the air–water interface. This property is important when talked about drug delivery systems, because the hydrophobic domains in the aggregates of HA derivates may be used as a delivery system for hydrophobic drugs. Critical aggregation concentrations of HA derivates were obtained from tensiometric and spectrophotometric measurement and these concentrations correspond directly to the concentration in which the hydrophobic domains occur.