AbstractsComputer Science

Směrovací protokoly pro ztrátové bezdrátové sítě

by Zenon Kuder
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: ns-3; simulace; wireless M-Bus; ztrátové sítě typu mesh; ns-3; simulation; wireless M-Bus; lossy mesh networks
Record ID: 1097721
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/18065


Abstract

Tato práce zkoumá vhodnost a požadavky návrhu simulací pro simulátor NS-3 pro případ bezdrátových sítí používaných v měřící infrastruktuře společnosti Kamstrup. V práci je popsán simulátor NS-3 a je vytvořena základní implementace dvou protokolů. Wireless M-Bus jako příklad jednosměrného protokolu pro zařízení napájené z baterií. Simulace Wireless M-Bus je porovnána s daty naměřenými v reálném systému. NS-3 poskytuje flexibilní prostředí pro vývoj simulací různých síťových protokolů, včetně těch určených pro sítě inteligentních měřidel.; This thesis investigates suitability and design constraints of the NS-3 Simulator for simulations of wireless protocols used by Kamstrup metering infrastructure. An overview of NS-3 Simulator is given and preliminary implementations of two protocols are created. Wireless M-Bus as an example of a one-way protocol for battery-powered devices. The simulation of Wireless M-Bus is compared with measurements obtained in a real deployment. NS-3 proves to be a flexible framework for developing simulations of various network protocols, including the ones used for smart metering.