AbstractsMathematics

Statistické zpracování dat z reálného výrobního procesu

by Barbora Kučerová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Analýza rozptylu; způsobilost procesu; statistické testování hypotéz; Analysis of variance; capability of the process; statistical hypothesis testing
Record ID: 1097723
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/5170


Abstract

Tématem této diplomové práce je statistická regulace výrobního procesu. Cílem bylo analyzovat data z reálného technologického procesu revolverového vstřikovacího lisu. Analýza byla provedena za užití statistického testování hypotéz, analýzy rozptylu, obecného lineárního modelu a analýzy způsobilosti procesu. Analýza dat byla provedena ve statistickém softwaru Minitab 16.; This diploma thesis deals with statistical process control. Its goal is to analyze data from real manufacturing process of the revolver molding machine. The analysis is accomplished using the statistical hypothesis testing, the analysis of variance, the general linear model and the analysis of the process capability. The analysis of the data is done in statistical software Minitab 16.