AbstractsEngineering

Vývoj těsnících zátek pro testování vysokocyklové únavové pevnosti tlakového zásobníku paliva systému Common-Rail

by Ivo Skrutek
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Vznětový motor; Common rail systém; těsnění vysokého tlaku; těsnící zátka; únavová životnost; metoda konečných prvků; FEM; FEMFAT; Diesel engine; Common rail system; high pressure sealing; sealing cap; fatigue life; finite element method; FEM; FEMFAT
Record ID: 1097728
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/463


Abstract

Tato diplomová práce je zaměřena na řešení problému praskání těsnících kuželů na tělesech railů při zkoušce dlouhodobé životnosti pomocí pulzního vysokotlakého testu. Hlavní částí je analýza vlivu těsnících zátek na namáhání těsnícího kuželu s následným návrhem nové zátky, která bude tvořit stejné nebo podobné zatížení všech komponent při pulzním testu jako vysokotlaká trubka, která se používá v sériové produkci. Další částí je ověření vlastností nové zátky pomocí vysokotlakého pulzního testu.; This diploma thesis is focused on problem with crackling of the sealing cone on the rail body during high pressure pulsation test. There are analyzed properties of currently used sealing caps for pulsation test and their influence on loading of the sealing cone. The main target is proposal of new sealing cap which creates the same or very similar loading on all components during pulsation test like high pressure pipe which is used in serial production. Next part is verification of properties of new sealing cap by high pressure pulsation test.