AbstractsLanguage, Literature & Linguistics

Komentovaný překlad

by Martin Planý
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: PŘEKLAD * VĚDECKÝ STYL * LINGVISTIKA * KOHEZE * TRPNÝ ROD; TRANSLATION * SCIENTIFIC WRITING STYLE * LINGUISTICS * COHESION * PASSIVE VOICE
Record ID: 1097729
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/40217


Abstract

Semestrální projekt s názvem Komentovaný překlad skript obsahuje překlad části učebních materiálů pro předmět MCVT. Práce dále studuje jazykové prostředky použité při překladu a zabývá se také teorií spojenou se stylem, jakým je text psán.; This semestral thesis named Commented Translation includes the translation of a part of the university textbook for subject CAD in Microwaves. The thesis deals with linguistic aspects used in the translation and about theory connected with the style in which the translated text is written.