AbstractsBusiness Management & Administration

Compliance analýza v oblasti IT managementu

by Martin Halinár
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Compliance; IT management; bezpečnost; analýza; proces; framework; Compliance; IT management; security; analysis; process; framework
Record ID: 1097730
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/27396


Abstract

Tato práce se zabývá jednou z významných částí fungování velkých korporací, tedy Compliance, se zvláštní pozorností na IT management. Diplomová práce zevrubně prozkoumává danou oblast. Tento průzkum si klade zároveň za cíl nalezení obtíží, ke kterým dochází v každodenní praxi. Následně je nastíněn způsob možných řešení zjištěných problematických jevů.; This Diploma thesis deals with one of the important part in the structure of corporations, it is generally called Compliance with a focus on IT management. This assignment thoroughly explores given area. This research is simultaneously aimed at finding problems that occur in everyday practice. Subsequently are outlined ways of possible solutions to the identified problematic phenomena.