AbstractsBusiness Management & Administration

Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy

by Renata Olšová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Rozhodovací proces; fuzzy logika; hodnocení dodavatelů; výběr dodavatelů; cena; kvalita; servis.; Decision-making process; fuzzy logic; supplier evaluation; supplier selection; price; quality; service.
Record ID: 1097736
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/35832


Abstract

Cílem této diplomové práce je návrh vhodné metody, jak vyhodnotit dodavatele modelů letadel a leteckého příslušenství holandské společnosti Aviation Megastore. Tato polečnost existuje na trhu již více než 25 let a má více než 170 dodavatelů po celém světě. Proto vznikla potřeba jednotlivé výrobce a distributory ohodnotit a zvážit jejich vývoj během jednotlivých let, případně u některých vybraných dodavatelů zvážit vzhledem k neuspokojivým výsledkům možnost ukončení spolupráce. Pro vyhodnocení bude použit program MS Excel a MATLAB.; The aim of the diploma thesis is to propose an appropriate method how to appraise suppliers of aviation models and accessories of a Dutch company called Aviation Megastore. The company has already existed on the market for more than 25 years and has more than 170 suppliers all over the world. Therefore, there is a need to evaluate individual producers and distributors and consider their development over the years, or if it is necessary to finish cooperation with unreliable suppliers. For the supplier rating, MS Excel and MATLAB will be used.