AbstractsEngineering

Návrh zdroje elektrické energie pro model letadla

by Martin Šrámek
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: model lietadla na diaľkové ovládanie; elektrický generátor; alternátor; axiálny magnetický tok; cievky; magnety; dc-dc menič; Simulink; remote control aircraft model; electrical generator; alternator; axial flux; coils; magnets; dc-dc converter; Simulink
Record ID: 1097797
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/13961


Abstract

Diplomová práca, ktorú držíte v rukách, sa zaoberá návrhom elektrického generátoru pre modely lietadiel na diaľkové ovládanie poháňané spaľovacím motorom. Takýmto modelom je dodávaná energia pomocou batérií, ktoré sa musia po vybití vymieňať. Motiváciou tejto práce bolo potlačiť potrebu pristávania za účelom dobíjania batériových paketov. Práca vyvíja niekoľko analýz a simulačných modelov pre riešenie tohto problému.; The Master’s thesis you are holding in your hands deals with design of electrical generator for remote control aircraft models powered by combustion engine. Such models are energized by batteries that have to be exchanged after discharge. The motivation of this thesis was to suppress the need for landing in order to recharge the battery packs. The thesis develops several analysis and simulation models for solution of this problem.