AbstractsBiology & Animal Science

Výroba dentálních náhrad

by Jonáš Lekeš
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Biokompatibilita; oseointegrace; zubní implantát; chrom kobaltová slitina; titanová slitina; Biocompatibility; osseointegration; dental implant; cobalt base alloy; titanium alloy
Record ID: 1097811
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/27471


Abstract

Tato práce popisuje části dentálních náhrad, lékařské pojmy, které se s nimi vážou a vysvětluje proces a problematiku koncepce a výroby těchto částí. Různé druhy biomateriálů jako kovy, keramika, polymery či kompozity jsou zde popsány, hlavní důraz je však kladen na titanové a chrom kobaltové slitiny a korozivzdorné oceli. Experimentální část nabízí 2 řešení zlepšení výroby součásti. První část experimentální části se zabývá zlepšením kvality styčné plochy pilíře zvýšením hustoty síťování součásti. Druhá část nabízí nahrazení operace frézování operací vrtání. Byly vybrány nástoje od 4 výrobců. Pro nalezení vhodného nástroje jsou provedeny 2 testy vrtání a vybrán nástroj vhodný pro obrábění titanové a chrom kobaltové slitiny.; This work makes an overview to a procedure of dental parts making. All the process of teeth restoration and oral environment scanning, design and production is explained. Materials investigated are Co, Ni and Ti-base alloys, stainless steels and ceramics. Metal alloys are treated more deeply. Notions of implant, implant abutment, crown, bridge and .stl file will be explained. First experimental part speaks about generation of native format from the .stl format and its exportation with sufficient level of meshing. Second experimental part speaks about possibility of hole making in implant abutment by drilling. For that some tool producers are discussed and evaluated. This study was done for a producer of dental parts but because of confidentiality reasons its name won´t be mentioned and will be named as ALPHA.