AbstractsMedical & Health Science

Obrazový databázový systém pro podporu diagnostiky glaukomu

by Roman Peter
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Glaukom; optický disk; vrstva nervových vláken sítnice; GDx; OCT; HRT; registrace obrazů; internetově orientovaná vizualizace medicínských dat; podepsání appletu; SSL; bump mapping; ImageJ; DAAD; Glaucoma; optic nerve head; retinal nerve fibre layer; GDx; OCT; HRT; image-registration; web-based visualization of medical data; applet signing; SSL; bump mapping; ImageJ; DAAD
Record ID: 1097812
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/4013


Abstract

Tato práce popisuje přehled standardních a pokročilých metod používaných k diagnose glaukomu v ranném stádiu. Na základě teoretických poznatků je implementován internetově orientovaný informační systém pro oční lékaře, který má tři hlavní cíle. Prvním cílem je možnost sdílení osobních dat konkrétního pacienta bez nutnosti posílat tato data internetem. Druhým cílem je vytvořit účet pacienta založený na kompletním očním vyšetření. Posledním cílem je aplikovat algoritmus pro registraci intenzitního a barevného fundus obrazu a na jeho základě vytvořit internetově orientovanou tři-dimenzionální vizualizaci optického disku. Tato práce je součásti DAAD spolupráce mezi Ústavem Biomedicínského Inženýrství, Vysokého Učení Technického v Brně, Oční klinikou v Erlangenu a Ústavem Informačních Technologií, Friedrich-Alexander University, Erlangen-Nurnberg.; This master thesis describes a conception of standard and advanced eye examination methods used for glaucoma diagnosis in its early stage. According to the theoretical knowledge, a web based information system for ophthalmologists with three main aims is implemented. The first aim is the possibility to share medical data of a concrete patient without sending his personal data through the Internet. The second aim is to create a patient account based on a complete eye examination procedure. The last aim is to improve the HRT diagnostic method with an image registration algorithm for the fundus and intensity images and create an optic nerve head web based 3D visualization. This master thesis is a part of project based on DAAD co-operation between Department of Biomedical Engineering, Brno University of Technology, Eye Clinic in Erlangen and Department of Computer Science, Friedrich-Alexander University, Erlangen-Nurnberg.