AbstractsEngineering

Číslicová simulace kytarových zesilovačů jako zvukových efektů v reálném čase

by Jaromír Mačák
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Nelineární setrvačné systémy; zpracování číslicových signálů v reálném čase; digitální simulace; hudební efekt; kytarový zesilovač.; Nonlinear dynamic system; real-time digital signal processing; digital simulation; audio effect; guitar amplifier.
Record ID: 1097814
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/21132


Abstract

Práce se zabývá číslicovou simulací kytarových zesilovačů, jakož to nelineárních analogových hudebních efektů, v reálném čase. Hlavním cílem práce je návrh algoritmů, které by umožnily simulaci složitých systémů v reálném čase. Tyto algoritmy jsou prevážně založeny na automatizované DK-metodě a aproximaci nelineárních funkcí. Kvalita navržených algoritmů je stanovana pomocí poslechových testů.; The work deals with the real-time digital simulation of guitar amplifiers considered as nonlinear analog audio effects. The main aim is to design algorithms which are able to simulate complex systems in real-time. These algorithms are mainly based on the automated DK-method and the approximation of nonlinear functions. Quality of the designed algorithms is evaluated using listening tests.