AbstractsComputer Science

Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení rizikovosti firemních klientů

by Luboš Mlčoch
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Fuzzy logika; Řízení rizik; Umělá inteligence; Detekce úpadkového klienta; Fuzzy logic; Risk Management; Artificial Intelligence; Default client detection
Record ID: 1097819
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/11892


Abstract

Diplomová práce se soustředí na aplikaci principů fuzzy logiky v procesu hodnocení rizikovosti firemních klientů. Na základě reálných dat poskytnutých bankou autor navrhnul dva různé modely, které slouží jako nástroje pro detekci úpadkových firemních klientů. Oba modely a jejich výkonnost jsou řádně otestovány.; This thesis focuses on application of fundamental principles of fuzzy logic in the process of risk evaluation of corporate clients. Based on data from a real bank, the author designs two distinct models that serve as default detection tools for corporate clients. Both models and their performance are thoroughly evaluated.