AbstractsLaw & Legal Studies

Simulace pohonu se synchronním motorem s ověřením na reálném systému

by Josef Tkadlec
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: PMSM; třífázový měnič; FOC; Matlab/Simulink; identifikace; PMSM; 3-phase inverter; FOC; Matlab/Simulink; identification
Record ID: 1097820
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/28007


Abstract

Práce se zabývá modelováním PMSM, jeho parametry a jejich získáváním. Dále je v práci popsán model měniče beroucí v potaz dead-time efekt. Tyto modely jsou implementovány společně s dalšími bloky v prostředí Matlab/Simulink a dohromady tvoří knihovnu pro vektorové řízení motorů FSL_MC_TOOL. Součástí práce je také měření a identifikace parametrů skutečného PMSM. Dále byly vytvořeny příklady simulací, v nichž je použit motor s těmito parametry a vyhodnocena přesnost simulace. Tímto jsou simulace ověřeny na reálném systému.; The thesis deals with modeling of PMSM, its parameters and their measurement. In addition there is described a model of inverter taking into account a dead-time effect. These models are implemented with other blocks in Matlab/Simulink and together form library for FOC called FSL_MC_TOOL. Another part of the thesis is dedicated to parameters of a real PMSM measurement and identification. These parameters are used in example simulations in order to check the simulations and evaluate simulation accuracy.