AbstractsComputer Science

Fuzzy hodnocení investic - brownfield redevelopment

by Zdeněk Brož
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: brownfield; investování; umělá inteligence; fuzzy logika; model; shluková analýza; teorie grafů; brownfield; investing; artificial intelligence; fuzzy logic; modeling; cluster analysis; graph theory
Record ID: 1097837
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/26976


Abstract

Tato disertační práce se zaměřuje na problematiku investování a podporu rozhodování pomocí moderních metod. Zejména pokud jde o analýzu, hodnocení a výběr tzv. brownfieldů pro jejich redevelopment (revitalizaci). Cílem této práce je navrhnout univerzální metodu, která usnadní rozhodovací proces. Proces rozhodování je v praxi komplikován též velkým počet relevantních parametrů ovlivňujících konečné rozhodnutí. Navržená metoda je založena na využití fuzzy logiky, modelování, statistické analýzy, shlukové analýzy, teorie grafů a na sofistikovaných metodách sběru a zpracování informací. Nová metoda umožňuje zefektivnit proces analýzy a porovnávání alternativních investic a přesněji zpracovat velký objem informací. Ve výsledku tak bude zmenšen počet prvků množiny nejvhodnějších alternativních investic na základě hierarchie parametrů stanovených investorem.; This dissertation focuses on decision making, investing and brownfield redevelopment. Especially on the analysis, evaluation and selection of previously used real estates suitable for commercial use. The objective of this dissertation is to design a method that facilitates the decision making process with many possible alternatives and large number of relevant parameters influencing the decision. The proposed method is based on the use of fuzzy logic, modeling, statistic analysis, cluster analysis, graph theory and sophisticated methods of information collection and processing. New method allows decision makers to process much larger amount of information and evaluate possible investment alternatives efficiently.